همایش آبان ماه

همایش روز یکشنبه یکم اسفند هزار و سیصد و نود و پنج برگزار شد. این همایش از طرف اتحادیه فنی و حرفه ایی اسلامشهر برگزار شده بود و اکثر آرایشگر های  ، سالن دار های اسلامشهر و اطراف اسلامشهر در این همایش حضور داشتند . این همایش با همکاری شرکت های بیوالمنت Rm و میکاپ برگزار شد

این همایش در رابطه با صافی مو با  المنت و کراتینه بود که در این همایش به صورت عملی ، کار صافی مو المنت انجام شد و نتیجه ان بسیار عالی بود و همه از نتیجه کار رضایت داشتند

به تمام شرکت کنندگان گواهی ، حضور در همایش و ارتقا سطح دانش از طریق خود اتحادیه فنی و حرفه ایی  مدارک داده شد

تعداد 300 نفر در این همایش شرکت کرده بودند. زمان این همایش از صبح تا ساعت 3 بعد اظهر با پذیرایی کامل انجام شد

تصاویری که مشاهده می کنیید تماما از این همایش می باشد .