روغن آرگان

مشخصات محصول بیو المنت RM

  • در : محصولات ارایشی
  • جزئی از محصول : صافی مو
  • از شرکت : بیو المنت RM
  • قیمت : 120,000 T

توضیحاتی از محصول روغن آرگان

روغن آرگان چیست؟

روغن آرگان یاطلائی مایع محصول گیاهی است.که ازدانه میوه درخت آرگان استخراج می شود

این درخت دربعضی ازنقاط مراکش می روید.

روغن آرگان: حاوی مقادیربسیار زیادی ازاسید های چرب می باشد.که درمقابل عمل اکسیده شدن بسیار مقاوم ترازروغن زیتون است.همچنین حاوی مقادیرزیادی اژانواع ویتامین هاوامگا می باشد

روغن آرگان بدلیل دارا بودن ویتامین ها ازجمله ویتامینA وموادمغذی بارادیکال های آزاد مبارزه می کند.

به همین دلیل قادراست آثارپیری راکه برروی پوست نمایان گردیده است رابهبود بخشد.

خطوط ریز راکاهش دهد وچین وچروک را صاف نماید.

 روغن آرگان بدلیل داشتن قابلیت ارتجاعی ازپوست محافظت می کند.

همچنین دربازسازی سلول های پوست کمک می کند.

اسکار، جای جوش وزخم رابهبود می بخشدوالتهاب های پوستی راکاهش می دهدهمچنین الاسیسته پوست راافزایش می دهد

روغن آرگان به تبادل چربی سطع پوست کمک می کند.

به دلیل اسید های فراوانی که دراین محصول وجود دارد ph پوست راتنظیم می کند.

درپوست های چرب باعث کم شدن چربی پوست می گردد.

اثرات روغن آرگان برروی مو

روغن آرگان بین فلس های مونفوذ کرده ومقاومت موراافزایش می دهدودررشد موتاثیردارد

به آبرسانی مو کمک کرده رطوبت لازم موراحفظ می کند

موهای مجعد وفرراصاف می کند

گره های مورابازکرده موهای غیرقابل   رامهار می کند

درمان کننده شوره سراست

خارش سررادرمان می کند

 

روغن آرگان

صاف کننده مو

روغن آرگان

نرم کننده مو